ค้นหา:
 
      Home Sunday, 01 February 2015      
 
Newsflash

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มาพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของคณะฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อลงข่าวประกาศรับสมัครงาน และหน่วยงานสามารถส่งข่าวประกาศรับสมัครผ่านกระบวนการพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนของคณะฯ ต่อไป

 
ยินดีต้อนรับสู่ ระบบฐานข้อมูล PDF พิมพ์ อีเมล์

ขั้นตอนและการดำเนินการ (เบื้องต้น)

1. ค้นประกาศรับสมัครงาน ในตำแหน่งที่ต้องการสมัคร เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุณาเลือกเมนู "ข่าวประกาศรับสมัครงาน"
2. ถ้าต้องการสมัครงานด้วยระบบ Online NEW!
ได้ที่ http//:www.recruit.chula.ac.th/recruitment/recuit/job_announce
3. ภาควิชา หน่วยงาน ต้องการประกาศรับสมัครงานภายในหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ใน ระบบการสรรหาบุคลากรด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ กรุณาเลือกเมนู "ข่าวประกาศรับสมัครงาน"
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผลสอบคัดเลือก กรุณาเลือกเมนู "ประกาศผลสอบคัดเลือก"
5. ค้นหาตำแหน่งงาน กรณีที่มีข้อมูลประกาศรับสมัครจำนวนมาก หากต้องการค้นหาข้อมูลตำแหน่งที่ต้องการ จากประกาศรับสมัครงาน กรุณาเลือกเมนู "ค้นหาตำแหน่งงาน"
6. Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน สำหรับกรอกแบบฟอร์มพร้อมเอกสาร ส่งทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร สามารถ เลือกรายการ "Download แบบฟอร์ม"
7. กรณีที่ต้องการ ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านระบบ E-mail ถึงเจ้าหน้าที่ เลือกเมนู "ติดต่อสอบถาม"
---- กรุณาใส่ชื่อ E-mail เรื่องที่ต้องการติดต่อ และรายละเอียด แล้วส่งข้อความ ระบบจะส่ง e-mail ถึง เจ้าหน้าที่รับเรื่องอัตโนมัติ

 
 
Latest News
Popular
  หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย