จำนวนหน้าข้อมูลทั้งหมด 91 จาก 113
จากจำนวนรายชื่อแพทย์ : 1122

 

901) ชื่อ-สกุล : นพ. ศักดิ์ชัย   ถิรวิทยาคม
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม :
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี เลขที่ 444 หมู่ 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 9

 
902) ชื่อ-สกุล : นพ. ศุภรัตน์  สนิทศรีสวัสดิ์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ เลขที่ 444 หมู่ 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 หรือ คลินิกแพทย์ศุภรัตน์ 125/11 หมูที่ 1 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ เลขที่ 444 หมู่ 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
903) ชื่อ-สกุล : พญ. จินตหรา  พัฒนมงคลเชฐ
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 เลขที่ 165 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 เลขที่ 165 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 24

 
904) ชื่อ-สกุล : พญ. อรพรรณ  เตชฤทธิพิทักษ์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.สมิติเวช เลขที่ 133 ซ.สุขุมวิท 49 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.สมิติเวช เลขที่ 133 ซ.สุขุมวิท 49 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 22

 
905) ชื่อ-สกุล : พญ. ณิฎชธร  มติพัฒน์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 488 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 488 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 22

 
906) ชื่อ-สกุล : พญ. เนตรนภา   ยังรอต
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม :
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.สมิติเวชศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10250
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 13

 
907) ชื่อ-สกุล : นพ. สิทธิชัย  กุลพรศิริกุล
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.สมุทรปราการ เลขที่ 71 ถ.จักรพาก ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.สมุทรปราการ เลขที่ 71 ถ.จักรพาก ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 23

 
908) ชื่อ-สกุล : นพ. วิฑูรย์  กิตติพิชัย
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.สมุทรสาคร เลขที่ 1500 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.สมุทรสาคร เลขที่ 1500 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 24

 
909) ชื่อ-สกุล : พญ. ดวงพร   เกื้อกูลเกียรติ
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม :
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.สมุทรสาคร(กลุ่มงานวิสัญญี) เลขที่ 1500 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 4

 
910) ชื่อ-สกุล : พญ. เบญจวรรณ  จำปาศักดิ์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.สมุทรสาคร เลขที่ 1500 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.สมุทรสาคร(กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด) เลขที่ 1500 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 24

Back          Next