จำนวนหน้าข้อมูลทั้งหมด 80 จาก 85
จากจำนวนรายชื่อแพทย์ : 843

 

791) ชื่อ-สกุล : พญ. นิธยาพร  ลิมปะพันธุ์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 10200
สถานที่ทำงานประจำ : ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน (กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์) ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 10200
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
792) ชื่อ-สกุล : พญ. ปานัดดา  ปาทานนท์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
สถานที่ทำงานประจำ : ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
793) ชื่อ-สกุล : พญ. นิอร  โชติธนประสิทธิ์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : ศูนย์มะเร็งอุบลราชชธานี 405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 และคลินิกระงับและฝังเข็ม จ.อุบลราชธานี
สถานที่ทำงานประจำ : ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี 405 ถ.คลังอาวุธ ต.มะขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
794) ชื่อ-สกุล : พญ. วิปรา  วรเศวต
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
สถานที่ทำงานประจำ : ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 22

 
795) ชื่อ-สกุล : พญ. สายชลี  ทาบโลกา
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.แม่ฟ้าหลวง เลขที่ 38/11-13 อาคารอโศกเพลส ถ.อโศกมนตรี แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ รพ.ปิยะเวท เลขที่ 998 ถ.ริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
สถานที่ทำงานประจำ : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 15

 
796) ชื่อ-สกุล : นพ. สุรเมศวร์  ศิริจารุวงศ์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ปี 2549
สถานที่ทำงานประจำ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ การแพทย์กีฬา รพ.สมิติเวชสุขุมวิท
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
797) ชื่อ-สกุล : พญ. นภัสกรณ์  โกมารทัต
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : ศูนย์สิริธรฯ ซ.บำราศนราดูร ถ.ติวานนนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
สถานที่ทำงานประจำ : ศูนย์สิริธรฯ ซ.บำราศนราดูร ถ.ติวานนนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 28

 
798) ชื่อ-สกุล : พญ. อุบลวรรณ  วัฒนาดิลกกุล
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ซ.บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
สถานที่ทำงานประจำ : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ซ.บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 2

 
799) ชื่อ-สกุล : พญ. ดลฤดี  ศรีศุภผล
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ซ.บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
สถานที่ทำงานประจำ : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ซ.บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
800) ชื่อ-สกุล : พญ. จุไรรัตน์  บัวภิบาล
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เลขที่ 68/26 ซ.ติวานนท์ 14 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
สถานที่ทำงานประจำ : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เลขที่ 68/26 ซ.ติวานนท์ 14 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 27

Back          Next