จำนวนหน้าข้อมูลทั้งหมด 79 จาก 85
จากจำนวนรายชื่อแพทย์ : 843

 

781) ชื่อ-สกุล : พญ. ณัฐินี  อิศรางกูร ณ อยุธยา
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สถานที่ทำงานประจำ : ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
782) ชื่อ-สกุล : นพ. ธีรวีร์  วีรวรรณ
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ เลขที่ 43/1 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
สถานที่ทำงานประจำ : ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ เลขที่ 43/1 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 19

 
783) ชื่อ-สกุล : พญ. ประถมาภรณ์  หอมสุคนธ์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2544
สถานที่ทำงานประจำ : ศูนย์บริการสาธารณสุข1 สะพานมอญ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
784) ชื่อ-สกุล : พญ. ภัทรพร  ริมชลา
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : ศูนย์บริการสาธารณสุข22 วัดปากบ่อ 235 ซ.อ่อนนุช35 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
สถานที่ทำงานประจำ : ศูนย์บริการสาธารณสุข22 วัดปากบ่อ 235 ซ.อ่อนนุช35 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 16

 
785) ชื่อ-สกุล : พญ. เอมอร  สิริพร
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : ศูนย์บริการสาธารณสุข33 วัดหงส์รัตนาราม ถ.วังเดิม บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ หรือ คลินิกหมอเอมอร 660/98 ถ.จรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
สถานที่ทำงานประจำ : ศูนย์บริการสาธารณสุข33 วัดหงส์รัตนาราม ถ.วังเดิม บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข30 วัดเจ้าอาม บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 13

 
786) ชื่อ-สกุล : พญ. จิตต์ระวี  เกลียวสัมพันธ์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.รามธิบดี ม.มหิดล ปี 2543
สถานที่ทำงานประจำ : ศูนย์บริการสาธารณสุข46 กันตารัติอุทิศ ซ.ลาดกระบัง1/2 ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง กทม. 10520
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
787) ชื่อ-สกุล : นพ. ธีระชัย  อังสุนันทวิวัฒน์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : คลินิกหมอปิง 2262/2 ถ.ศิลปสนิท อ.เมือง จ.ขอนแก่น
สถานที่ทำงานประจำ : ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น 775 หมู่19 ถ.มะลิวัลย์ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 13

 
788) ชื่อ-สกุล : พญ. วัชรอาทร  ดุลยสถิตย์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : ศูนย์ประกันสุขภาพ รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา สาขาพัทยา จ.ชลบุรี
สถานที่ทำงานประจำ : ศูนย์ประกันสุขภาพ รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา สาขาพัทยา จ.ชลบุรี
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 25

 
789) ชื่อ-สกุล : นพ. วัชรพงษ์  รักษ์บำรุง
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็งภาคเหนือ ถ.ไฮเวย์ ลำปาง-เชียงราย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 หรือ เถิน เวชการสหคลินิก 10/2 หมู่ 3 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
สถานที่ทำงานประจำ : ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็งภาคเหนือ ถ.ไฮเวย์ ลำปาง-เชียงราย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 หรือ เถิน เวชการสหคลินิก 10/2 หมู่ 3 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 22

 
790) ชื่อ-สกุล : นพ. อนุวัตร  แก้วเชียงหวาง
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านคำชะอี สอ.คำชะอี, ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
สถานที่ทำงานประจำ : ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านคำชะอี สอ.คำชะอี, ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 หรือ รพ.คำชะอี 55 ม.12 ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 14

Back          Next