จำนวนหน้าข้อมูลทั้งหมด 68 จาก 113
จากจำนวนรายชื่อแพทย์ : 1122

 

671) ชื่อ-สกุล : พญ. กุสุมา  อนุตระกูลชัย
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.ปากช่องนานา ถ.มิตรภาพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.ปากช่องนานา ถ.มิตรภาพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
672) ชื่อ-สกุล : นพ. ต่อพงศ์  อัศวิษณุ
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.ปิยะมินทร์ เลขที่ 35/2 ถ.บางนา-ตราด กม.6 จ.สมุทรปราการ และM&T Clinic เลขที่ 990 อาคาร อับดุลราฮิม ชั้น 5 ถ.พระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.ปิยะมินทร์ เลขที่ 35/2 ถ.บางนา-ตราด กม.6 จ.สมุทรปราการ 10540
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 20

 
673) ชื่อ-สกุล : พญ. สุมาลี  คุลิเมฆินทร์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รวมแพทย์ข้ามฟากโพลีคลินิก เลขที่ 75/18 ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.ปิยะมินทร์ เลขที่ 35/2 ถ.บางนาตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 5

 
674) ชื่อ-สกุล : นพ. พันศักดิ์   อัศววงศ์เกษม
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.เปาโล
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.เปาโล
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 20

 
675) ชื่อ-สกุล : พญ. จิตติมา   อัยสานนท์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.พญาไท 3 เลขที่ 207/26 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.พญาไท 3 เลขที่ 207/26 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 8

 
676) ชื่อ-สกุล : พ.อ.ผศ.นพ. สุรพล  สุรางค์ศรีรัฐ
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.พญาไท2 เลขที่ 943 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ10400 หรือ โรงพยาบาลประสานมิตร เลขที่ 1281 ถ.พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.พญาไท2 เลขที่ 943 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ10400 หรือ โรงพยาบาลประสานมิตร เลขที่ 1281 ถ.พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
677) ชื่อ-สกุล : นพ. เกษม  ทรงจิตรัตน์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.พนัสนิคม เลขที่ 68 หมู่ 6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 และคลินิกเกษมการแพทย์ 102 ถ.ศรีกุญชร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.พนัสนิคม เลขที่ 68 หมู่ 6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 3

 
678) ชื่อ-สกุล : นพ. วิเชียรชัย   ผดุงเกียรติวงษ์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม :
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.พระจอมเกล้า ถ.รถไฟ ต.คลองกระแซง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000(คลินิกโรงพยาบาล)
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 6

 
679) ชื่อ-สกุล : พญ. เบญจวรรณ  ปิ่นศรศักดิ์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.พระนครศรีอยุธยา ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.พระนครศรีอยุธยา(กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา) ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 21

 
680) ชื่อ-สกุล : นพ. สมคิด  ปิยะมาน
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : งานแพทย์ทางเลือก รพ.พระนั่งเกล้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.พระนั่งเกล้า(งานแพทย์ทางเลือก) ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ คลินิกหมอสมคิด 87 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 16

Back          Next