จำนวนหน้าข้อมูลทั้งหมด 54 จาก 102
จากจำนวนรายชื่อแพทย์ : 1016

 

531) ชื่อ-สกุล : นพ. ธเนศ  อมรพิทักษ์กูล
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.จุฬารัตน์3 เลขที่ 88/8-9 หมู่ 11 ถ.เทพารักษ์ กม.14.5 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 และรพ.จุฬารัตน์9 เลขที่ 90/5 ม.13 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 และคลินิกเวชกรรม อัลเทอร์เนทีฟ เมดิคอล เทคแคร์ 6/19-20 ซ.แสงอุทัยทิพย์ ถ.ดิน
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.จุฬารัตน์3 เลขที่ 88/8-9 หมู่ 11 ถ.เทพารักษ์ กม.14.5 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 และรพ.จุฬารัตน์9 เลขที่ 90/5 ม.13 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 และคลินิกเวชกรรม อัลเทอร์เนทีฟ เมดิคอล เทคแคร์ 6/19-20 ซ.แสงอุทัยทิพย์ ถ.ดิน
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 16

 
532) ชื่อ-สกุล : พญ. สัณห์ทิพย์  เนื่องจำนงค์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม :
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.จุฬารัตน์7 (สาขาประเวศ) 142/58 ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 หรือ The Skin Clinic, Central Plaza Rama3, 1st floor, Bangkok
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 4

 
533) ชื่อ-สกุล : พญ. รัตนา  รัตนาธาร
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.จุฬาลงกรณ์ ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.จุฬาลงกรณ์ (ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู) ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 21

 
534) ชื่อ-สกุล : พญ. พรทิพย์  ภูวบัณฑิตสิน
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม :
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.จุฬาลงกรณ์ ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 18

 
535) ชื่อ-สกุล : นพ. ปิ่น   ศรีประจิตติชัย
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.จุฬาลงกรณ์ 1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.จุฬาลงกรณ์(ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์) 1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 5

 
536) ชื่อ-สกุล : พญ. สุทธ์ศรี  กอแก้ววิเชียร
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.จุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.จุฬาลงกรณ์(ศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัว ฝ่ายผู้ป่วยนอก) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 23

 
537) ชื่อ-สกุล : พญ. อรชุมา  หุตะโกวิท
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 ถ.เจริญกรุง 111 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 ถ.เจริญกรุง 111 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 24

 
538) ชื่อ-สกุล : พญ. อังคณา  เทพเลิศบุญ
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 26

 
539) ชื่อ-สกุล : นพ. สุรจักร   เหล่าสุวรรณ
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม :
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.เจริญกรุงประชารักษ์(กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา) เลขที่ 8 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 7

 
540) ชื่อ-สกุล : นพ. โกมล  ภู่ถาวรทรัพย์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.เจริญศิลป์ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.เจริญศิลป์ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 24

Back          Next